APT Properties

Menu
Astridsvei 1, Lørenskog
Astridsvei 1, Lørenskog

Astridsvei 1,Lørenskog

I Astridsvei 1 på Lørenskog har vi utviklet et prosjekt på 10.000 m2 BRA med 100 leiligheter og næring. Prosjektet er tegnet av MAD Arkitekter, og blir et spennende bidrag i den pågående urbaniseringen og moderniseringen av Lørenskog sentrum. Kommunen opplever sterk befolkningsvekst, og Astridsvei 1 har en fin plassering i forhold til den fremtidige sentrumsplanen.

Prosjektet har en flott arkitektonisk utforming, med høy kvalitet i materialbruk og uterom, og med variasjon i størrelse. Byggene skaper en god overgang mellom den fremtidige tette sentrumsbyen i øst, og den åpne boligbyen i vest. Det blir et stort mangfold av varierte uterom, med muligheter for å utvikle optimale løsninger og møteplasser for alle brukergrupper.

Dette blir et særegent boligprosjekt med kvaliteter som springer ut fra eiendommen og lokalmiljøet den blir en del av.

 

Astridsvei 1, Lørenskog